Romanya Vatandaşlarının Türkiye’de Oturum Ve Çalışma İzni

Yabancı ülkedeki vatandaşlar Türkiye’de kısa süreli, aile oturum izni, öğrenci izni, uzun süreli izin, insani oturum izni veya insan ticareti mağdur oturum iznine sahip olarak kalabilirler.

Geçerli oturum izin sahibi Romanya vatandaşı Türkiye'deki sınır kapılarından vize almadan giriş yapabilmektedir.

Romanya vatandaşı Türkiye’de sahip olduğu çalışma izin ya da çalışma izin muafiyet belgesi, Türkiye'de oturum izni yerine sayılır.

Türkiye’de, vize ya da vize muafiyeti tanıdığı süreden veya doksan günden fazla kalacak kişiler, Romanya vatandaşları oturum izin almaları zorunludur.

Oturum izin başvurusu, Romanya bulunan Türk temsilciliklerinde de yapılır. Fakat, oturum izin başvurusu yapılmadan Türkiye’ye vize süresiyle ya da vize muafiyet gelen Kazakların oturum izin başvuruları, ikinci bir düzenleme emrine kadar Valiliklerde alınmaya devam edecektir.

Oturum izin için başvuracak Romanya vatandaşları, talep ettikleri oturum izin süresinden altmış gün uzun süreli pasaport veya pasaport yerine geçecek belgeye sahip olmaları durumu aranır.

Türkiye içindeki başvuruların, Romanya vatandaşı sahip olduğu vizesi süresinin veya vize muafiyeti sona ermesinden hemen önce yapılması esastır.

  • Oturum izin başvuruları, en geç 3 ay içinde sonuçlandırılır.
  • Oturum izinleri, kalış amaçlarına uygun düzenlenir.
  • Oturum izni belgeleri, ikamet adreslerine gönderilir.
  • Oturum izin başvuru işlemleri e-ikamet üzerinden yapılır.

Türkiye de Oturum İzni İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

  • Oturma izni başvuru form
  • Pasaport
  • 4 adet vesikalık fotoğraf
  • Kalacağı sürede yeterli maddi imkâna sahipliğe dair beyan
  • Geçerli sağlık sigortası

Romanya Vatandaşları İçin Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni 2021

Türkiye’de uzun süreli olarak ikamet etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye oturum izni almalıdır. Türkiye oturum izni başvurusu için geçerli bir nedeniniz olmalıdır. Bu nedenler; eğitim, tıbbi tedavi, çalışma, aile birleşimi gibi nedenler olabilmektedir.

Türkiye’de oturum izni almak için başvurularınızı Romanya’da bulunan Türk temsilciliklerine yapmalısınız. Romanya vatandaşı, geçerli bir vize ile Türkiye’de bulunuyorsa başvurularını valilikler aracılığı ile yapabilir. Romanya vize başvurusu yapacak olan kişilerin, pasaportlarının talep edilmiş olan vize süresinden 60 gün fazla geçerli olması gerekmektedir. Oturum gerekçesini belgeler ile kanıtlamalıdır. Ayrıca Türkiye’deki seyahat masraflarını karşılayabileceğini belgeler ile kanıtlamalıdır.

Türkiye’de çalışmak isteyen Romanya vatandaşları, başvurularını Türkiye’nin Romanya’da bulunan temsilciliklerine ya da Türkiye’de bulunan valiliklerine yapmaktadır. Başvuru için öncelikle Türkiye’den iş bulması gerekmektedir. Vize başvurusu için karar verme yetkisi Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na aittir. Türkiye’deki işveren de Romanya vatandaşının çalışması için bakanlığa başvurması gerekmektedir. Çalışma izni olan Romanya vatandaşları, oturum izninden muaf tutulur.

Oturum ve çalışma izni başvuruları ortalama olarak 90 gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

Romanya Vatandaşlık İşlemleri ile ilgili bilgi almak için bizi arayın.

TOP İzmir Web Tasarım