Romanya Konsolosluk İşlemleri Hakkında

Romanya Konsolosluk işlemleri, Büyükelçiliğin ve Konsoloslukların ‘’konsolosluk bölümleri’’ ile yapılmaktadır. Romanya’nın Türkiye’de Romanya Büyükelçiliği, Romanya Başkonsolosluğu ve Romanya Fahri Konsoloslukları bulunmaktadır. Romanya vatandaşlarına, Romanya konsolosluk hizmeti ve Romanya noter hizmeti vermektedir. Ayrıca Büyükelçilik Romanya vergi yükümlülüğü olan Romanya vatandaşlarından Romanya adına vergi toplamaktadır. Romanya’ya seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye’de oturum izni olan üçüncü ülke vatandaşlarına da vize hizmeti vermektedir. Romanya Fahri konsolosluklarına diplomatik yetki verilmemiştir. Romanya ve Türkiye kanunlarına ve uluslararası hukuka bağlı olarak Romanya çıkarlarını korumaktadır.

Romanya Konsolosluk işlemler aşağıda verilmiştir;

 • Romanya vatandaşlarının doğum,
 • Romanya vatandaşlarının evlilik,
 • Romanya vatandaşlarının askerlik,
 • Romanya vatandaşlarının nüfus,
 • Romanya vatandaşlarının pasaport,
 • Romanya vatandaşlarının noterlik,
 • Romanya vatandaşlarının ölüm,
 • Romanya’ya seyahat etmek isteyen kişilerin vize,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Romanya vatandaşlığına geçiş,
 • Romanya vatandaşlarının adli,
 • Romanya vatandaşlarının vergi işlemlerini yapmaktadır.

Türkiye'deki Romanya Konsoloslukları

Romanya Konsoloslukları yukarıdaki işlemlerin yanında, Türkiye ile Romanya arasındaki ekonomik ve ticari bağlar ile ilgilenmektedir. Romanya’nın Türkiye’de bulunan konsolosluklarının hepsi Romanya Ankara Büyükelçiliği’ne bağlıdır. Görevlerinin yanı sıra Romanya Büyükelçiliği’nin vermiş oldukları görevleri yerine yürütmektedirler.

Romanya Konsolosluğu birçok ülkenin konsoloslukları gibi Türkiye’de çeşitli konularda yetkilendirilmiş olan kurumlar arasında bulunmaktadır. Son derece geniş görev ve yetkileri olan konsolosluk hem kendi vatandaşlarına hem Türk vatandaşlarına hem de diğer ülke vatandaşlarına hizmet vermekle yükümlüdür.

Romanya Konsolosluğu günümüzde birincil görev olarak Türkiye’de yaşayan kendi vatandaşlarının haklarını korumakla görevlidir. Bu kişilerin birçok yasal işleminden birinci derecede sorumlu kurumlar arasındadır. Sonrasında Romanya ve Türkiye arasında ki ilişkilerin düzenlenmesi görevini yerine getirmektedir. Kültürel, sosyal ve diplomatik konularda her iki ülkenin arasında ki ilişkilerin yerine getirilmesinde son derce önemli bir köprüdür. Yüksek standartlarda hizmetleri bulunan konsolosluk tüm dünya vatandaşlarına eşit bir şekilde hizmet vermektedir.

Romanya Konsolosluğu Görevleri

Romanya Konsolosluğu birçok farklı alanda görev ve yetkilere sahiptir. Öncelikle kendi vatandaşlarına karşı yükümlülükleri yerine getirmek durumundadır. Kendi vatandaşlarına verdiği hizmetler içerisinde şunları saymak mümkündür:

 • Doğum ve ölüm belgelerinin hazırlanması
 • Pasaport işlemlerinin yapılması
 • Kayıp pasaport işlemlerinin yapılması
 • Nüfus cüzdanı çıkarma ve yenileme işlemleri
 • Yasal belgelerin temin edilmesi
 • Evlenme ve boşanma işlemleri

Gibi konularda kendi vatandaşlarına hizmetler vermektedir. Her vatandaşına ayrı ayrı hizmet veren konsolosluk resmi bayramlarda, milli bayramlarda, hafta sonlarında ve mesai saatleri dışında hizmet vermiyor. Romanya Konsolosluğu aynı zamanda Türk ve diğer ülke vatandaşlarına da hizmetler vermektedir.

Romanya Konsolosluğu Vize Hizmetleri

Romanya Konsoloslukları Türk vatandaşlarına olduğu kadar diğer ülke vatandaşlarına da hizmetler vermektedir. Turizm, ticaret, çalışma, eğitim, aile ve arkadaş ziyareti, aile birleşim vizesi gibi vize başvurularını bu kurumlara yapabilirsiniz. Birtakım belgeleri hazırlayarak bu sürecin tamamlanmasında sizlere yardımcı olan kurum memurları bulunmaktadır.

Vize işlemleri her görev bölgesinde sorumlu kurumda farklılık gösterebilmektedir. Yabancılar da yine Türkiye üzerinden Romanya’ya geçeceklerse tüm vize işlemlerini bu kurumlar vasıtası ile yapabilmek durumundadırlar. Romanya Konsolosluğu tüm bu görev ve yetkilerinin yanında Romanya’dan gelen tüm heyetleri de karşılamakla görevli bir kurumdur. Aynı zamanda Türkiye’de iş yapmak isteyen kendi vatandaşlarına da ticari ve ekonomik konularda danışmanlık hizmetleri vermektedir. Her iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesinde son derece önemli bir kurum olarak görev yapmaktadır.

TOP İzmir Web Tasarım